Back

Slechthorende baby

Getuigenissen

Onze zoon Wout, onze oogappel, is deze week 4 jaar geworden. Als moeder herinner ik me zijn geboorte natuurlijk nog alsof het gisteren was. Eerlijk toegegeven, de periode kort na zijn geboorte blijft bij mij nog steeds meer herinneringen oproepen. Ongeveer zes weken na de geboorte werden we door Kind & Gezin uitgenodigd voor het gehooronderzoek dat altijd bij pasgeboren baby’s wordt gedaan. Routine! … dat dachten we. Nooit hadden we kunnen denken dat bij ons kind een gehoorafwijking zou gevonden worden.

Bij de bespreking van dit eerste onderzoek bij Kind&Gezin bleek het resultaat van het onderzoek niet zo goed en werden we verwezen naar een erkend diagnostisch centrum voor verder onderzoek en opvolging. Zo kwamen we in contact met het revalidatiecentrum en Hoorexpert. De verantwoordelijke van het revalidatieteam onthaalde ons zeer warm en begripsvol. We zaten met ontzettend veel vraagtekens en angsten over de toekomst van Wout. Vooral de professionaliteit waarmee we gehoord en geadviseerd werden stelde ons meteen gerust. Onze zoon had effectief een gehoorprobleem, maar we waren in goede handen. Vele gehooronderzoeken volgenden om het gehoorprobleem van Wout zo goed mogelijk te kunnen bepalen. We konden bij de audiologen van Hoorexpert terecht voor Hoorapparaatjes en de optimale afstelling ervan. Ik weet nog dat dit voor mij als moeder een moeilijk moment was, maar ik werd super opgevangen door het team van Hoorexpert.

Steeds meer werd het team van audiologen en therapeuten van het revalidatiecentrum en Hoorexpert onze vertrouwenspersonen. We konden bij hen terecht met alle grote en kleine zorgen omtrent Wout. We werden zorgvuldig geïnformeerd over de opvolging van Wout zijn gehoorprobleem. Daarnaast was er ook zeer veel aandacht om de ontwikkeling van Wout zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook wij als ouders werden begeleid. We kregen vele praktische tips waar we in de opvoeding van Wout rekening mee konden houden.

Als ik Wout op zijn verjaardagsfeest zie samenspelen met andere kindjes dan kijk ik met een dankbaar gevoel terug op deze voorbije periode en ben ik hoopvol voor de toekomst. Er overviel ons een grote bezorgdheid toen bekend werd dat Wout een gehoorprobleem had. Ondertussen zijn we deze fase voorbij. Onze Wout groeit op zoals elk ander kind, zijn gehoor wordt opgevolgd en als het eens wat moeilijker loopt kunnen we steeds rekenen op de deskundigheid van de audiologen van Hoorexpert en het revalidatieteam.

Fluxx