Back

Ahosa VZW

Ahosa vzw (Anders Horen Samen Aanpakken) is een patiëntenvereniging voor dove en slechthorende personen in Vlaanderen en biedt al 25 jaar een uniek aanbod voor de 600.000 dove en slechthorende Vlamingen. Bij Ahosa vzw is de voertaal, zoals bij de meerderheid van de slechthorende personen, de gesproken taal.  Slechts 6000 Doven in Vlaanderen communiceren in gebarentaal.

Ahosa vzw doet een aanbod aan mensen met een verworven gehoorprobleem. Deze grote groep die door Ahosa vzw vertegenwoordigd wordt, maakt gebruik van allerhande hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen om het gehoorverlies te compenseren. Sommigen leren spraakafzien (liplezen).

Ondanks deze hulpmiddelen blijven er moeilijke situaties  en hebben deze mensen dan het gevoel dat ze er niet bij horen. Ahosa stimuleert de deelname in de maatschappij van slechthorende en dove personen die communiceren in gesproken taal. Door informatie te verstrekken, de naaste omgeving en de brede samenleving te sensibiliseren en door gesprek en ontspanning, creëert Ahosa vzw kansen.

Vragen? Contacteer ons voor het juiste advies!


    MevrouwMijnheer

    Ik wens een afspraakIk wens geen afspraakIk wens misschien een afspraak


    Altijd een hoorexpert bij u in de buurt